آئین نامه نحوه فعالیت انجمن های ورزشی فدراسیون ورزش های همگانی جمهوری اسلامی ایران

آئین نامه نحوه فعالیت انجمن های فدراسیون ورزشهای همگانی

کلیه انجمن های ورزشی تحت پوشش فدراسیون ورزشهای همگانی و کلیه کمیته های ورزشی تحت پوشش هیات های ورزشهای همگانی کشور 

باید تحت اختیارات مصوب و دستور العمل های فدراسیون فعالیت های خود را سازمان دهی کنند .

امور مربوط به انتخاب اعضا و مدیران انجمن و کمیته ها

امور مالی 

امور مسابقات  و مشارکت های بین المللی 

امور مربوط به مربیگری و مدرسی 

دانلود آیین نامه بصورت فایل PDF

دانلود : آئین نامه نحوه فعالیت انجمن های ورزشی فدراسیون ورزش های همگانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

رفتن به نوار ابزار