اتاق فکر انجمن ورزش مادران تشکیل شداتاق فکر انجمن ورزش مادران تشکیل شد

اولین جلسه اتاق فکر و گروه علمی کمیته ورزش خانواده انجمن ورزش مادران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی ، مسئول کمیته ورزش خانواده انجمن ورزش مادران: اولین جلسه اتاق فکر و گروه علمی با حضور خانم ها دیوسالار، مسئول کمیته آموزش انجمن و شیدایی، نی ساز و عبدالله وند از مربیان آکام سلامت ایرانیان و همچنین رحمانی، مدیر عامل موسسه آکام سلامت ایرانیان و قراچلو از اعضای کمیته ورزش خانواده در محل موسسه برگزار گردید. در این جلسه که با هدف تشریک مساعی با محوریت تالیف کتب مورد نیاز دوره های آموزشی کمیته ورزش خانواده برگزار شد، اعضای گروه علمی کمیته نقطه نظرات خود را درباره محتوای آموزشی کمیته ابراز داشتند.
در حاشیه این جلسه دیوسالار مسئول کمیته آموزش انجمن به خبرنگار انجمن گفت: گروه علمی که بر روی محتوای آموزشی ورزش خانواده گرد هم آماده تیم بسیار خوبی می باشند و ان شالله خبرهای خوبی از این گروه به جامعه ورزش همگانی خواهد رسید.

رحمانی ، مدیر عامل موسسه آکام سلامت ایرانیان و از اعضای گروه علمی به خبرنگار انجمن گفت: مربیانی که در آینده جزو مربیان ورزش خانواده و مشاوران ورزشی خانواده می شوند، کار بسیار موثری را انجام خواهند داد، خانواده ای که ورزش را در برنامه زندگی خود قرار دهد حتما از دچار شدن به بیماری ها دور خواهد ماند و واکسینه می شود.

موارد جالب

کنفرانس «اخلاق در ورزش» آبان ماه سالجاری برگزار می شود

همزمان با روز اخلاق و مهرورزی کنفرانس «اخلاق در ورزش» توسط انجمن اخلاق ورزشی کشور …

رفتن به نوار ابزار