بازدید دکتر شعبانی بهار، دکتر مجد آرا ،مهندس عباسی، دکترمرادی و مهندس نیکوخصال از دریاچه و جاده تندرستی

موارد جالب

نشست رئیس فدراسیون با اعضای انجمن ورزش های تفریحی و نمایشی

رفتن به نوار ابزار