بررسی نسبت به موسیقی و ورزش

بررسی نسبت موسیقی و ورزش
کلیه فرآیند ها و مراحلی که منجر به تولید یک حرکت یا کنش، می شود به اندازه آن کنش دارای
اهمیت است/ موضوع ورزش همگانی همراه با موسیقی موثر با بحث سلامتی ملی مرتبط است
علی باستانی نژاد، دکترای آموزش شناسی )پداگوژی( موسیقی از دانشگاه موناش استرالیا
استاد یار دانشگاه هنر تهران
ریاست انجمن موسیقی استان البرز
دریافت فایل

موارد جالب

کنفرانس «اخلاق در ورزش» آبان ماه سالجاری برگزار می شود

همزمان با روز اخلاق و مهرورزی کنفرانس «اخلاق در ورزش» توسط انجمن اخلاق ورزشی کشور …

رفتن به نوار ابزار