برگزاری جلسه تودیع و معارفه فدراسیون ورزش های همگانی

برگزاری جلسه تودیع و معارفه فدراسیون ورزش های همگانی

موارد جالب

برگزاری هشتمین دوره بین المللی مدیریت و رهبری ورزش های همگانی در مشهد

رفتن به نوار ابزار