برگزاری جلسه ماهانه انجمن پیاده رویبرگزاری جلسه ماهانه انجمن پیاده روی

جلسه ماهانه خردادماه انجمن پیاده روی ۲۱خرداد ماه سال۹۷ درمحل دانشگاه تهران برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی ، دراین جلسه دبیرانجمن پیاده روی فدراسیون ورزش های همگانی روفه گری ضمن خیرمقدم به حضار دستور جلسه خردادماه را قرائت کرد ،در ادامه رئیس انجمن پیاده روی سودمند به معرفی ۳نفر از مسئولین کمیته های انجمن که برای اولین بار در جلسه شرکت کرده بودند پرداخت. کمیته های جدید انجمن که مسئولین آنها فعالیت خودرا آغاز کرده اند: کمیته پیاده روی آقای دکترعباس زاده،کمیته پیاده روی سینکرونایز خانم میترا حبیبی و کمیته روابط بین المللی انجمن خانم طیبه آمری می باشند.
موارد زیر درادامه،طبق دستورجلسه طرح ‌مورد بررسی ‌و تصویب قرار گرفت:
-بررسی نهایی دستورالعمل برگزاری همایش های پیاده روی فدراسیون ورزش های همگانی (به اتمام رسید)
-بررسی وضعیت نگارش کتاب راهنمای مربیگری درجه۳پیاده روی (۹۵درصد به اتمام رسیده است)
-بررسی پمفلت های آموزش عمومی آماده شده جهت ارائه فدراسیون برای ارسال به استان ها ‌و استفاده در بخش آموزش عمومی وفرهنگ سازی پیاده روی
-تصویب نهایی کتاب ،گزیده مقالات کاربردی پیاده روی جهت ارائه به فدراسیون
-ارائه توضیحات مسئول کمیته دو همگانی خانم شاهی در راستای تهیه دستورالعمل برگزاری همایش های دو همگانی
-برنامه ریزی فعالیت های جاری کمیته نوردیک واکینگ ‌و پیاده روی سینکرونایز
اعضا حاضر درجلسه ماهانه به شرح زیر بودند:
سودمند رئیس انجمن، روفه گری دبیر انجمن، میلایی مسئول کمیته پایش، دکتر پیرانی مسئول کمیته آموزش ، فارسی مدان مسئول کمیته نوردیک واکینگ، دکتر عباس زاده مسئول کمیته پیاده روی، قلعه مسئول کمیته پژوهش، شاهی مسئول کمیته دو همگانی، میتراحبیبی مسئول کمیته پیاده روی سینکرونایز، طیبه آمری مسئول کمیته روابط بین الملل،خانم حسینی نایب رئیس کمیته نوردیک واکینگ

انتهای پیام /

موارد جالب

کنفرانس «اخلاق در ورزش» آبان ماه سالجاری برگزار می شود

همزمان با روز اخلاق و مهرورزی کنفرانس «اخلاق در ورزش» توسط انجمن اخلاق ورزشی کشور …

رفتن به نوار ابزار