برگزاری نخستین کارگاه عملی کلیستنیکس- استریت ورک اوت

برگزاری نخستین کارگاه عملی کلیستنیکس- استریت ورک اوت

موارد جالب

کنفرانس «اخلاق در ورزش» آبان ماه سالجاری برگزار می شود

همزمان با روز اخلاق و مهرورزی کنفرانس «اخلاق در ورزش» توسط انجمن اخلاق ورزشی کشور …

رفتن به نوار ابزار