جامعه نیازمند «مدافعان پیشگیری» است/ گفتمان نوینی در ورزش همگانی شکل گرفته است


نایب رییس فدراسیون ورزش های همگانی گفت: جامعه در کنار مدافعان امنیت و سلامت، نیازمند «مدافعان پیشگیری» است که این عنوان زیبنده تلاشگران حوزه ورزش همگانی است.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های همگانی، رضا شجیع نایب رییس فدراسیون ورزش های همگانی در گردهمایی روسای هیات های ورزش همگانی استان های سراسر کشور در مشهد مقدس گفت: جامعه در کنار مدافعان امنیت و مدافعان سلامت، نیازمند «مدافعان پیشگیری» است و این عنوان به حق شایسته تلاشگران حوزه ورزش همگانی است. چرا که پیشگیری از بیماری ها و پیشگیری از آسیب های اجتماعی، بدون توجه به نقش پیشگیرانه ورزش همگانی غیرممکن است.  

وی افزود: امروز گفتمان نوینی در ورزش همگانی کشور در حال شکل گیری است که این گفتمان دارای چهار ویژگی است؛ اول‌ اینکه از وظیفه محوری‌ به رسالت محوری رسیده است، بدین معنا که به جای تمرکز‌ بر آمار مشارکت مردم در برنامه های ورزش همگانی، رسالت نهادهای متولی ورزش همگانی را شفاف کرده و موضوع کم تحرکی و ضرورت سلامت محور بودن برنامه ها و فعالیت ها را مطرح می کند. این بدین معناست که متولیان ورزش همگانی با طرح حساسیت ها و هشدارهای کم تحرکی، مسئولیت بیشتر‌ی را پذیرفته و مأموریت فدراسیون ورزش های همگانی را به سطح بالاتری ارتقاء داده است.

شجیع در ادامه اظهار داشت: دومین ویژگی گفتمان نوین این است که از رویداد محوری‌ به سمت مخاطب محوری حرکت کرده و این مخاطب محوری را در دو سطح دنبال می کند، در سطح مردم رویکرد غالب رویکرد «بازاریابی اجتماعی» و در سطح مسئولین و سیاستگذاران رویکرد غالب «حمایت طلبی» است. 

وی با تاکید بر اینکه کاهش کم تحرکی نیازمند استفاده همزمان از هر دو رویکرد است افزود: اگر مردم اراده کنند برای تغییر رفتار کم تحرک، ولی مسئولین و دولت ها اراده نکنند اتفاق خاصی نمی افتد و همین امر به صورت معکوس نیز وجود دارد.

شجیع به ویژگی سوم گفتمان نوین ورزش همگانی اشاره کرد و گفت: گفتمان نوین، گفتمانی عمیق، علمی و زیربنایی است و از این رو قابلیت همراه‌ سازی ذینفعان کلیدی و اثرگذاری‌ بر اسناد راهبردی و عملیاتی ورزش کشور را دارد و ویژگی آخر‌ اینکه گفتمان نوین صادق است و با ارایه آمارهای کم تحرکی به دنبال جلب مشارکت همگانی برای حل چالش ملی کم تحرکی است.

وی در خاتمه اظهار داشت: این گفتمان به مثابه ایده و محتوای قدرتمندی است که موضوع ورزش همگانی را به اولویت تبدیل خواهد کرد، زمینه بهبود‌ قوانین، تغییر سیاست ها و ارتقاء منابع را در آینده نزدیک فراهم خواهد کرد.


  • ۲۰:۵۲

  • ۱۳۹۹/۱۱/۱۶

  • ۱۲

موارد جالب

کنفرانس «اخلاق در ورزش» آبان ماه سالجاری برگزار می شود

همزمان با روز اخلاق و مهرورزی کنفرانس «اخلاق در ورزش» توسط انجمن اخلاق ورزشی کشور …

رفتن به نوار ابزار