درراستای بازرسی ضربدری فدراسیون ورزشهای همگانی/بازدید مسئولین هیات همگانی سمنان از بخش های مختلف هیات ورزشهای همگانی استان تهراندرراستای بازرسی ضربدری فدراسیون ورزشهای همگانی/بازدید مسئولین هیات همگانی سمنان از بخش های مختلف هیات ورزشهای همگانی استان تهران

مسئولین هیات ورزشهای همگانی شهرستان سمنان درراستای سند تحول و تعالی و آینده نگری فدراسیون ورزشی از هیات ورزشهای همگانی استان تهران بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی ، بر طبق طرح ضربدری فدراسیون ورزشهای همگانی مسئولین هیات ورزشهای همگانی سمنان صبح روز دوشنبه با حضور در هیات همگانی استان تهران ضمن نشست و هم اندیشی با شیما سادات مصطفوی پور دبیر و رضا عندلیب بازرس هیات همگانی استان تهران از بخش های مختلف این هیات بازدید و از روند کاری و عملکرد سال ۹۶ هیات همگانی استان تهران اطلاع پیدا کردند.
دراین بازدید هریک از مسئولین با حضور در بخش های آموزش،روابط عمومی، بازرسی، دبیرخانه از نزدیک از نوع و میزان فعالیت این بخش ها آطلاع یافته و مستندات موچود را بررسی کردند.
درادامه شیما سادات مصطفوی پور به صورت کلی در خصوص رویکرد کاری هیات همگانی تهران در راستای سند تحول و تعالی و آینده نگری توصیحاتی ارائه نمود و مستنداتی در این زمینه در اختیار بازرسان هیات همگانی سمنان قرار گرفت.
پیش از این نیز نماینده هیات همگانی تهران برای بازرسی از هیات همگانی سمنان به این شهرستان سفر کرده بود.
بازرسین پس از ارزیابی گزارش خود را به فدراسیون ورزشهای همگانی تحویل می دهند.

انتهای پیام /

موارد جالب

کنفرانس «اخلاق در ورزش» آبان ماه سالجاری برگزار می شود

همزمان با روز اخلاق و مهرورزی کنفرانس «اخلاق در ورزش» توسط انجمن اخلاق ورزشی کشور …

رفتن به نوار ابزار