رئیس جدید انجمن ورزشهای تفریحی و مهارت های فردی و نمایشی معرفی شدرئیس جدید انجمن ورزشهای تفریحی و مهارت های فردی و نمایشی معرفی شد

مراسم معارفه رئیس جدید انجمن ورزشهای تفریحی و مهارت های فردی و نمایشی با حضور علی مجدآرا رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی، امروز(جهارشنبه) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی، در جریان مراسم تودیع طالب رجب و معارفه حسین طاووسی، محمدرضا دوست محمدی نایب رئیس و مسئولین کمیته های زیرمجموعه این انجمن نیز حضور داشتند.

در این مراسم از زحمات طالب رجب پور تقدیر شد و به پیشنهاد رئیس انجمن، علی جوزائی به عنوان نایب رئیس انجمن ورزشهای تفریحی و مهارت های فردی و نمایشی معرفی و از طرف دکتر علی مجدآرا به این سمت منصوب گردید.

موارد جالب

کنفرانس «اخلاق در ورزش» آبان ماه سالجاری برگزار می شود

همزمان با روز اخلاق و مهرورزی کنفرانس «اخلاق در ورزش» توسط انجمن اخلاق ورزشی کشور …

رفتن به نوار ابزار