نشست مسئولین کمیته های انجمن روش های تمرینی با رئیس دفتر امور مشترک انجمن های فدراسیوننشست مسئولین کمیته های انجمن روش های تمرینی با رئیس دفتر امور مشترک
انجمن های فدراسیون


نشست مسئولین کمیته های انجمن روش های تمرینی با رئیس دفتر امور مشترک انجمن های فدراسیون برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های همگانی، نشست مسئولین کمیته های انجمن روش های تمرینی با رئیس دفتر امور مشترک انجمن های فدراسیون برگزار شد.

این نشست به منظور هماهنگی و ارائه عملکرد کمیته ها به رئیس انجمن روش های تمرینی و تدوین برنامه های آتی این انجمن جهت برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی، بخصوص دوره مدرسی آقایان و بانوان در تمامی رشته های زیر مجموعه انجمن روش های تمرینی برگزار گردید.

انتهای پیام/

موارد جالب

کنفرانس «اخلاق در ورزش» آبان ماه سالجاری برگزار می شود

همزمان با روز اخلاق و مهرورزی کنفرانس «اخلاق در ورزش» توسط انجمن اخلاق ورزشی کشور …

رفتن به نوار ابزار