نشست هم اندیشی فدراسیون ورزشهای همگانی و هیاتهای استانی منطقه هفت کشور

نشست هم اندیشی فدراسیون ورزشهای همگانی و هیاتهای استانی منطقه
هفت کشور

موارد جالب

کنفرانس «اخلاق در ورزش» آبان ماه سالجاری برگزار می شود

همزمان با روز اخلاق و مهرورزی کنفرانس «اخلاق در ورزش» توسط انجمن اخلاق ورزشی کشور …

رفتن به نوار ابزار