نشست هم اندیشی فدراسیون ورزش های همگانی با روسای هیاتهای ورزش همگانی منطقه ۹ برگزار شد

نشست هم اندیشی فدراسیون ورزش های همگانی با روسای هیاتهای ورزش
همگانی منطقه ۹ برگزار شد

موارد جالب

کنفرانس «اخلاق در ورزش» آبان ماه سالجاری برگزار می شود

همزمان با روز اخلاق و مهرورزی کنفرانس «اخلاق در ورزش» توسط انجمن اخلاق ورزشی کشور …

رفتن به نوار ابزار