کمیته هنرهای فردی و نمایشی برترین کمیته فصل بهار استان تهران شدکمیته هنرهای فردی و نمایشی برترین کمیته فصل بهار استان تهران شد

براساس ارزیابی های انجام شده کمیته های ورزشی استان تهران در فصل بهارکمیته ثبت رکورد با ۸۵ امتیاز توانست بر سکوی نخست کمیته های استان تهران بایستد. کمیته یوگا نیز با ۶۷ امتیاز دوم شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی ،این ارزیابی که براساس شاخص های مورد نظر هیات استان تهران به صورت فصلی بین ۳۰ کمیته استان تهران از۱۲۰ امتیاز انجام می شود، همچنین کمیته پیلاتس با ۵۸ امتیاز در رده سوم ایستاد.

این ارزیابی ها براساس شاخص های تحت عنوان هیات استان شامل (برگزاری همایشها،مسابقات تخصصی،دوره های آموزشی،فعالیتهای رسانه ای وغیره )انجام می شود .

موارد جالب

کنفرانس «اخلاق در ورزش» آبان ماه سالجاری برگزار می شود

همزمان با روز اخلاق و مهرورزی کنفرانس «اخلاق در ورزش» توسط انجمن اخلاق ورزشی کشور …

رفتن به نوار ابزار