کمیته ورزشهای طبیعی

دیدار روسای سه کمیته استان با رئیس هیات

دیدار روسای سه کمیته استان با رئیس هیات

دیدار روسای سه کمیته استان با رئیس هیات   طبق زمان بندی صورت گرفته برای دیدار روسای کمیته ها با رئیس هیات ،روز چهارشنبه مورخ ۲۳ خرداد جلسه دیدار کمیته ورزشهای طبیعی؛ کمیته چوگو؛ کمیته ورزشهای فردی و نمایشی با ریاست محترم هیات امیر محسن آذر افروز و سایر اعضای …

ادامه مطلب

کمیته ورزشهای طبیعی (Outdoor Activities)

کمیته ورش های طبیعی استان اصفهان - رئیس کمیته سعید افشاری

کمیته ورزشی “ورزشهای طبیعی (Outdoor Activities) پرداختن به ورزشهای طبیعی از سابقه طولانی برخوردار بوده و هست ، درعین حال به ساماندهی و سازماندهی این رشته در سطح کشور تاکنون به اندازه کافی پرداخته نشده است، هیئت ورزشهای همگانی شهرستان اصفهان نیز براساس اقدامات سازمان یافته ای چون برگزاری برنامه …

ادامه مطلب
رفتن به نوار ابزار