کمیته آمادگی جسمانی

کمیته آمادگی جسمانی

کمیته آمادگی جسمانی

معرفی آمادگی جسمانی (Physical Fitness)
آمادگی جسمانی،  توانایی بدن برای فعالیت موثر و کارآمد است. آمادگی جسمانی با توانایی فرد در کارکردن موثر،  لذت بردن از اوقات فراغت،  سالم بودن، ممانعت آمادگی جسمانی از فقر حرکتی و قدرت مواجهه با وضعیت های فوق العاده در طول زندگی ارتباط دارد.

آمادگی جسمانی شامل دو بخش است:
الف) آمادگی جسمانی در ارتباط با سلامت:  Health- Related- Physical Fitness           
این مقوله با توسعه و نگهداری عوامل پیشگیری و درمان کننده بیماریها و تامین کننده سلامت در ارتباط است. بهبود اجزاء‌یاد شده علاوه بر بهبود سلامت در قابلیت عملکرد و حفظ یک الگوی زیستی سالم موثر است.

عناصر آمادگی جسمانی در ارتباط با سلامت                               

    ترکیب بدنی (نوع پیکری)
    استقامت قلبی عروقی
    انعطاف پذیری
    استقامت عضلانی
    قدرت عضلانی

ب) آمادگی جسمانی در ارتباط با مهارت         Skill – Related Physical Fitness
این بخش از آمادگی جسمانی به توسعه و حفظ آن عواملی علاقمند است که موجب اجرای فعالیتهای بدنی، مانند رشته های ورزشی می شوند.
در این حوزه بر اجرای موثر و بهتر مهارتها تاکید می شود و عمدتاً  همان آمادگی جسمانی لازم برای هر رشته ورزشی است که معمولاً‌ به آن بدنسازی (Conditioning) گفته می شود. هر رشته ورزشی، مهارتها و ویژگیهای خاص خود را در بردارد که متناسب با این مهارتها و ویژگیها،‌  باید نیازهای مطلوب اجزاء آمادگی جسمانی برای اجرا،‌ شناسایی و در جهت دستیابی به آنها برنامه ریزی شود.                                                                 
مربیان بدنساز رشته های مختلف ورزشی در واقع باید دانش و شناخت لازم از اجزای آمادگی جسمانی و راه های بهبود آن را داشته باشند.                                            
 این حوزه دارای ابعاد وسیع با هر رشته ورزشی می باشد که با ارتباطی که فدراسیون آمادگی جسمانی با سایر فدراسیونهای ورزشی برقرار نموده است هر فدراسیون نسبت به معرفی نماینده آمادگی جسمانی خود اقدام نمود  تا در آینده با تعامل بهتر نسبت به تعلیم و تربیت مربیان بدنساز فدراسیونها زیر نظر فدراسیون آمادگی جسمانی اقدام گردد.
اجزاء آمادگی جسمانی در ارتباط با مهارت

    چابکی (Agility)
    تعادل (Balance)
    هماهنگی (Coordination)
    توان (Power)
    زمان واکنش یا عکس العمل (Reaction time)
    سلامت (Speed)

موارد جالب

کمیته ورش های طبیعی استان اصفهان - رئیس کمیته سعید افشاری

کمیته ورزشهای طبیعی (Outdoor Activities)

کمیته ورزشی “ورزشهای طبیعی (Outdoor Activities) پرداختن به ورزشهای طبیعی از سابقه طولانی برخوردار بوده …

یک نظر

  1. سلام تاریخ اغاز کلاس مربیگری بدنسازی بانوان چه تاریخی هست?

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

رفتن به نوار ابزار