اصفهان شاخص در ورزش صبحگاهی

اصفهان شاخص در ورزش صبحگاهی

 اصفهان شاخص در ورزش صبحگاهی

رئیس انجمن ورزش صبحگاهی فدارسیون ورزش های همگانی با حضور در همایش سالیانه کمیته مربیان ورزش صبحگاهی اصفهان گفت:مربیان ورزش صبحگاهی به زعم من یک پزشک هستند که دست ورزشکاران و مردم را میگیرند و سلامت جسمی و روحی آنها را تامین و تضمین می کنند.

حیدر قاسمی نژاد ادامه داد: در زمان اعزام ورزشکاران ایرانی به المپیک لندن به رئیس فدراسیون ورزش های همگانی اعلام کردم اگر مربیان ورزش صبحگاهی نیاشند هیچ ورزشکاری تربیت نمی شود تا به این مرحله برسد که به المپیک برود. ما می دانیم شما عزیزان چه زحماتی را متقبل می شوید تا سلامت و نشاط را به مردم تزریق کنید.

وی با بیان اینکه کمیته ورزش صبحگاهی هیات ورزش های همگانی اصفهان جزء فعال ترین کمیته های فعال در کشور است اضافه کرد: تنها کمیته ای که مرتب گزارش فعالیت ها وعمکرد اش را به انجمن ورزش صبحگاهی ارسال می کند، کمیته ورزش صبحگاهی اصفهان و شهرستان های تابع این استان است.

وی اظهار داشت: فدراسیون ورزش های همگانی در حال افزایش ایستگاه های ورزش صبحگاهی است و بنده پیشنهاد دادم بعد از تهران که ۶۰۰۰ ایستگاه دارد باید اصفهان را برای افزایش ایستگاه های ورزش صبحگاهی مدنظر قرا دهیم که با موافقت رئیس فدارسیون نیز همراه بود. زیرا ما مرتب در حال رصد فعالیت کمیته های ورزش صبحگاهی سی و دو هیات ورزش های همگانی کل کشور هستیم و به کرات دیده ایم که فعالیت اصفهان بسیار بالا است.

رئیس انجمن ورزش صبحگاهی فدراسیون ورزش همگانی با تقدیر از مربیان ورزش صبحگاهی که بهترین ساعات و لحظه های زندگی شان را صرف سلامت مردم می کنند تصریح کرد:هدف در انجمن و کمیته های ورزش صبحگاهی منیت و پشت میز نشینی نیست، بلکه هدف خدمت و کار برای مردم است. شک نکنید ورزش صبحگاهی چشم و چراغ و الویت اول فدراسیون ورزش های همگانی است. به همین خاطر درصدد هستیم کارت مربیان ورزش صبحگاهی را با اعمال تغییرات تعویض و تمدید کنیم. برای این کار هم نیاز به لیست هیات همگانی استان و تایید اسامی مربیان از سوی رئیس هیات است.

قاسمی نژاد تاکید کرد: مربیان ورزش صبحگاهی افراد زحمت کشی هستند که باید به آنها احترام گذاشته شود و قدر و شان و منزلتشان حفظ گردد. ما هم تلاش می کنیم در انجمن ورزش صبحگاهی با برگزاری کلاس های ارتقا مربیان و کارگاه های به روز رسانی و صدور کارت مربیگیری برای این عزیزان در این راستا قدم برداریم.

رئیس انجمن ورزش صبحگاهی فدارسیون ورزش های همگانی با حضور در همایش سالیانه کمیته مربیان ورزش صبحگاهی اصفهان گفت:مربیان ورزش صبحگاهی به زعم من یک پزشک هستند که دست ورزشکاران و مردم را میگیرند و سلامت جسمی و روحی آنها را تامین و تضمین می کنند.

حیدر قاسمی نژاد ادامه داد: در زمان اعزام ورزشکاران ایرانی به المپیک لندن به رئیس فدراسیون ورزش های همگانی اعلام کردم اگر مربیان ورزش صبحگاهی نیاشند هیچ ورزشکاری تربیت نمی شود تا به این مرحله برسد که به المپیک برود. ما می دانیم شما عزیزان چه زحماتی را متقبل می شوید تا سلامت و نشاط را به مردم تزریق کنید.

وی با بیان اینکه کمیته ورزش صبحگاهی هیات ورزش های همگانی اصفهان جزء فعال ترین کمیته های فعال در کشور است اضافه کرد: تنها کمیته ای که مرتب گزارش فعالیت ها وعمکرد اش را به انجمن ورزش صبحگاهی ارسال می کند، کمیته ورزش صبحگاهی اصفهان و شهرستان های تابع این استان است.

وی اظهار داشت: فدراسیون ورزش های همگانی در حال افزایش ایستگاه های ورزش صبحگاهی است و بنده پیشنهاد دادم بعد از تهران که ۶۰۰۰ ایستگاه دارد باید اصفهان را برای افزایش ایستگاه های ورزش صبحگاهی مدنظر قرا دهیم که با موافقت رئیس فدارسیون نیز همراه بود. زیرا ما مرتب در حال رصد فعالیت کمیته های ورزش صبحگاهی سی و دو هیات ورزش های همگانی کل کشور هستیم و به کرات دیده ایم که فعالیت اصفهان بسیار بالا است.

رئیس انجمن ورزش صبحگاهی فدراسیون ورزش همگانی با تقدیر از مربیان ورزش صبحگاهی که بهترین ساعات و لحظه های زندگی شان را صرف سلامت مردم می کنند تصریح کرد:هدف در انجمن و کمیته های ورزش صبحگاهی منیت و پشت میز نشینی نیست، بلکه هدف خدمت و کار برای مردم است. شک نکنید ورزش صبحگاهی چشم و چراغ و الویت اول فدراسیون ورزش های همگانی است. به همین خاطر درصدد هستیم کارت مربیان ورزش صبحگاهی را با اعمال تغییرات تعویض و تمدید کنیم. برای این کار هم نیاز به لیست هیات همگانی استان و تایید اسامی مربیان از سوی رئیس هیات است.

قاسمی نژاد تاکید کرد: مربیان ورزش صبحگاهی افراد زحمت کشی هستند که باید به آنها احترام گذاشته شود و قدر و شان و منزلتشان حفظ گردد. ما هم تلاش می کنیم در انجمن ورزش صبحگاهی با برگزاری کلاس های ارتقا مربیان و کارگاه های به روز رسانی و صدور کارت مربیگیری برای این عزیزان در این راستا قدم برداریم.

موارد جالب

حضور تیم طناب زنی استان اصفهان در افتتاحیه مسابقات اربابان سلاح

به گزارش روابط عمومی هیات ورزش‌های همگانی، تیم طناب‌زنی هیات ورزش‌های همگانی استان اصفهان با …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

رفتن به نوار ابزار