S.W.O.T ظرفیت گردشگری ماجراجویانه در کویرهای ایران با استفاده از تکنیک / علی خاکساری ، معصومه دهقانی

S.W.O.T ظرفیت گردشگری ماجراجویانه در کویرهای ایران با استفاده از تکنیک / علی خاکساری ، معصومه دهقانی
دريافت فايل

موارد جالب

کنفرانس «اخلاق در ورزش» آبان ماه سالجاری برگزار می شود

همزمان با روز اخلاق و مهرورزی کنفرانس «اخلاق در ورزش» توسط انجمن اخلاق ورزشی کشور …

رفتن به نوار ابزار