سامانه ارسال خبر

سامانه ارسال خبر

مسئولین محترم هیات های شهرستانهای استان اصفهان و کمیته های زیر مجموعه  و روئسای محترم کمیته های استان میتوانند از طریق این فرم اخبار مرتبط با کمیته یا هیات خود را ارسال کنند

لطفا از اصول صحیح نگارش استفاده شود

حداکثر حجم هر تصویر ۴۰۰ کیلو بایت میباشد

رفتن به نوار ابزار